Skip links

Author: elektroninis

Informacija apie akredituotas atitikties vertinimo įstaigas

Reaguodami į gaunamus klausimus dėl atitikties vertinimo įstaigų, turinčių teisę atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditus, informuojame, kad Europos Komisijos svetainėje https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/CAB_NAB skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte apibrėžtų įstaigų, akredituotų kaip kompetentingų atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų

Instrukcijos asmens tapatybės kortelių turėtojams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), siekdama, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų naudotųsi elektroniniu parašu, parengė instrukcijas, padėsiančias paruošti kompiuterį darbui ir pasirašyti elektroninį dokumentą. RRT parengtose instrukcijose pateikiama detali informacija, kaip asmens tapatybės kortelių turėtojams įsidiegti reikiamas tvarkykles, kokią programą naudoti ir kokius konkrečius

Europos komisija pristato eIDAS įrankius

Europos Komisija pristato informacinių priemonių komplektą, padedantį suprasti Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) naudą verslui ir visuomenei. Siūloma interaktyviomis priemonėmis išbandyti realius elektroninės atpažinties ir patikimumo

Panaikintas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

Primename, kad nuo š.m. gegužės 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimas, kuriuo panaikintas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) bei SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotas statusas. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. gegužės 11

Naikinamas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

RRT pratęsė terminą, iki kurio UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų naudotojai gali pasikeisti sertifikatus. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad laikotarpis, per kurį asmenys, naudojantys UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, turėtų juos pasikeisti kitų

Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumas (TSP Forum)

2017-06-29 Briuselyje vyks Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumas (TSP Forum). Po sėkmingai įvykusių Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumų 2015 m. ir 2016 m., Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) kartu su Europos Komisija kviečia į 2017 m. Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumą (TSP Forumas), kuris įvyks 2017

UAB „BalTstamp“ – kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

RRT kvalifikuotą statusą suteikė elektronines laiko žymas kuriančiam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui UAB „BalTstamp“ ir jo teikiamai elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugai. UAB „BalTstamp“ elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos statusas Lietuvos patikimame sąraše nuo 2017 m. balandžio 3 d. yra nurodytas kaip „kvalifikuotas“, todėl, vadovaujantis eIDAS

RRT kviečia išmokti naudotis elektroniniu parašu

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, surinktais rengiant Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2016 metų ataskaitą, Lietuvoje jau yra 1 000 000 asmenų, turinčių elektroninio parašo formavimo priemones ir galinčių pasirašyti elektroniniu parašu elektroninius dokumentus. RRT kviečia visus, norinčius susipažinti su elektroniniu parašu, apsilankyti nuotolinio

ETSI priemonė elektroniniams parašams tikrinti

Europos telekomunikacijų standartizacijos institutas suteikia nemokamą priemonę internete, skirtą pažangaus elektroninio parašo atitikčiai pagal ETSI reikalavimus įvertinti: 1. XAdES (XML Advanced Electronic Signature ETSI 101 903, TS 103 171 and EN 319 132-1&2), 2. CAdES (CMS Advanced Electronic Signature ETSI TS 101 733), 3. ASiC
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status