Skip links

Europos komisija pristato eIDAS įrankius

Europos Komisija pristato informacinių priemonių komplektą, padedantį suprasti Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) naudą verslui ir visuomenei.
Siūloma interaktyviomis priemonėmis išbandyti realius elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimų scenarijus. Sudaroma galimybė įsitikinti elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimų nauda kasdienėms įvairių sričių verslo operacijoms atlikti ir tokiu būdu padidinti verslo efektyvumą bei saugumą, pagerinti vartotojų patirtį.
Interaktyvius įrankius galima išbandyti čia: http://eidas.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/dist/.
Pateikiamas eIDAS reglamento galimų įrankių sąrašas, padedantis verslo įmonėms pasirinkti jų verslo poreikius atitinkančius elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimus.
Šį sąrašą rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53854.
Pristatomas eIDAS reglamento vadovas verslui, kuris padės greitai suprasti elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimų naudą. Jame paaiškinamos eIDAS reglamente vartojamos sąvokos, pateikiama elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimų taikymo pavyzdžių.
Vadovą skaityti čia: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53865.
Daugiau sužinoti ir išmokti apie eIDAS reglamentą siūloma internetiniuose seminaruosehttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/learn-about-eidas.
Šiuos ir kitus čia nepaminėtus eIDAS įrankius rasite:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eidas-smes.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status