EU patikimumo logotipas

Lietuvoje kvalifikuoti PUP teikėjai

Sąrašas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų (laiko žymų, sertifikatų), registruotų Lietuvoje

Lietuvos patikimas sąrašas

Lietuvos patikimas sąrašas

XML formatu, automatiniam apdorojimui skirtas Patikimas sąrašas apie Lietuvos kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas paslaugas

teisės aktai eIDAS reglamentas

Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos teisės aktai (įstatymai, LRV nutarimai, RRT direktoriaus įsakymai)

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

Viskas, ką naudinga žinoti apie elektroninį parašą, spaudą, jų panaudojimą, elektroninio dokumento sudarymą ir pasirašymą