Darbo dienomis visiems asmenims teikiamos konsultacijos dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotų sertifikatų telefonu +370 5 2105676
EU patikimumo logotipas

Lietuvoje kvalifikuoti PUP teikėjai

Sąrašas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų (laiko žymų, sertifikatų), registruotų Lietuvoje

Lietuvos patikimas sąrašas

Lietuvos patikimas sąrašas

XML formatu, automatiniam apdorojimui skirtas Patikimas sąrašas apie Lietuvos kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas paslaugas

teisės aktai eIDAS reglamentas

Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos teisės aktai (įstatymai, LRV nutarimai, RRT direktoriaus įsakymai)

Sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

Sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

Įrankis pagelbės surinkti informaciją iš įkeltame sertifikate, ADOC v1.0 dokumente esančių atributų ir Europos Sąjungos šalių narių skelbiamų patikimų sąrašų ir šią informaciją atvaizduos ekrane.

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

Viskas, ką naudinga žinoti apie elektroninį parašą, spaudą, jų panaudojimą, elektroninio dokumento sudarymą ir pasirašymą