Skip links

El. parašo ir spaudo ilgalaikė
apsauga

Elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos paslauga reikalinga siekiant užtikrinti elektroninio parašo ir elektroninio spaudo teisinį galiojimą ilgą laiką ir garantuoti, kad jie išliks galiojantys  nepaisant technologinių pokyčių.

Kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų kvalifikuotą ilgalaikės apsaugos paslaugą gali teikti tik kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, taikantis procedūras ir metodus, kuriais galima toliau užtikrinti kvalifikuoto elektroninio parašo ar spaudo patikimumą pasibaigus technologinio galiojimo laikotarpiui.

Teikti kvalifikuotas elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos paslaugas gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, kurių sąrašą rasite čia.

 

Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, teikiančių kvalifikuotas elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos paslaugas, Lietuvoje nėra registruota.

Kas teikia elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos paslaugas?

Nors elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos paslaugų teikėjų Lietuvoje nėra registruota, tačiau tokias paslaugas teikiančius ES šalių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus galima rasti ES patikimame sąraše https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status