Skip links

Patikimumo užtikrinimo
paslaugų reguliavimas

Standartai

Patikimumo užtikrinimo paslaugoms taikomi standartai

Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos teisės aktai (įstatymai, LRV nutarimai, RRT direktoriaus įsakymai ir Tarybos nutarimai)

Patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūra

PUP priežiūros įstaiga – LR ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos patikimas sąrašas

Lietuvos Respublikos ir kitų ES valstybių narių patikimi sąrašai

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status