Skip links

Patikimumo užtikrinimo
paslaugų priežiūra

PUP priežiūros įstaiga - LR ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą paskyrimo“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba paskirta patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaiga (toliau – priežiūros įstaiga), taip pat įstaiga, atsakinga už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą.

Lietuvoje prižiūrimi tiek kvalifikuoti, tiek nekvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, tačiau skiriasi priežiūros modelis:

  • Norėdami įgyti kvalifikuotą statusą, pagal eIDAS reglamento 21 straipsnį patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi pateikti priežiūros įstaigai pranešimą kartu su atitikties įvertinimo ataskaita pagal šiame teisės akte nustatytas procedūras ir tik sulaukę priežiūros įstaigos sprendimo ir įrašymo į patikimą sąrašą  gali pradėti teikti paslaugas. Daugiau informacijos rasite čia.
  • Nekvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai paslaugas gali teikti nepranešę apie tai priežiūros įstaigai. Priežiūros įstaiga imasi atitinkamų veiksmų, susijusių su šiais paslaugų teikėjais, tik jei gauna informacijos dėl galimo reikalavimų nesilaikymo.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status