Skip links

El. parašo sertifikatai

Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.

Norint pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, reikia turėti kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, išduotą kartu su kvalifikuotu elektroninio parašo kūrimo įtaisu.

Tokius kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus galite gauti iš kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, kuriems priežiūros įstaiga yra suteikusi kvalifikacijos statusą.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos

Į. k. – 188778315, buveinės adresas – Žirmūnų g. 1D, Vilnius. www.nsc.vrm.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1600 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

VĮ Registrų centras

Į. k. – 124110246, buveinės adresas – Lvivo g. 25-101, Vilnius. www.elektroninis.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1303 „Dėl kvalifikuoto statuso suteikimo VĮ Registrų Centro kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugai ir jos įrašymo į patikimą sąrašą“.

Registrų centro sudarytus kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus galite įsigyti ir su SIM kortelėmis, kurias platina UAB „Teledema”.

Lietuvoje galima įsigyti ir Estijos bendrovės „SK ID Solutions AS“ sudarytus kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus, kurie platinami kartu su Smart-ID programėle arba kartu su šių operatorių SIM kortelėmis:

AB „Telia Lietuva”
UAB „BITĖ Lietuva”
UAB „Tele2”

Ką reikia turėti, norint pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu?

Norint pasirašyti elektroniniu parašu, reikia turėti:

1) Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, kurį galima įsigyti iš pasirinkto kvalifikuotus sertifikatus sudarančio patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo.

Pasirašymui galima naudoti ir nuo 2009 metų išduodamose asmens tapatybės kortelėse įrašytus kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus (jie yra sudaromi Asmens dokumentų išrašymo centro prie LR vidaus reikalų ministerijos). Kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus su kitomis lustinėmis kortelėmis arba USB kriptografiniais raktais sudaro VĮ Registrų centras.

Jeigu norima pasirašyti elektroninius dokumentus naudojantis mobiliuoju telefonu (pasinaudojant SIM kortelėje esančiais kvalifikuotais sertifikatais), tada reikėtų kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių ir pasiteirauti dėl tokios galimybės.

2) Kompiuterį ir lustinių kortelių skaitytuvą (tik tuo atveju, jeigu naudojamas kvalifikuotas sertifikatas yra įrašytas lustinėje kortelėje, pvz., asmens tapatybės kortelėje). Lustinių kortelių skaitytuvas gali būti įmontuotas kompiuteryje, klaviatūroje ar jungiamas atskira jungtimi kaip išorinis įrenginys.

3) Elektroninio dokumento pasirašymo programinę įrangą. Vienas svarbesnių kriterijų renkantis elektroninio dokumento pasirašymo programinę įrangą yra formuojamo elektroninio dokumento formatas (tam, kad gavėjas priimtų ir galėtų patikrinti tokio formato elektroninį dokumentą). Pavyzdžiui, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-119 „Dėl elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad valstybės institucijoms elektroniniu būdu teikiami dokumentai, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai, turi atitikti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 2011 m. sausio 1 d. – Lietuvos vyriausiojo archyvaro) patvirtintose ar su juo suderintose elektroninių dokumentų specifikacijose nustatytus reikalavimus. Tokius dokumentus galima sukurti naudojant kompiuterinę programą „Signa“, kurią asmenys gali nemokamai parsisiųsti iš interneto svetainės http://www.archyvai.lt, o nenorintys diegti papildomos programinės įrangos, elektroninius dokumentus gali pasirašyti ar patikrinti tiesiogiai interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos-53/adoc-dokumentai.html.

Kaip saugiai pasirašyti elektroniniu parašu interneto svetainėse?

Pasirašyti elektroninius dokumentus elektroniniu parašu galima ne tik naudojant kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą, bet ir interneto svetainėse. Tam, kad pasirašytumėte saugiai, rekomenduotume nepamiršti šių pagrindinių saugumo patarimų: plačiau

Kaip pasirašyti elektroniniu parašu naudojantis asmens tapatybės kortele?

Kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus asmens tapatybės kortelėse sudaro Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos. Kai naudojamas kvalifikuotas sertifikatas yra įrašytas lustinėje kortelėje (šiuo atveju, asmens tapatybės kortelėje), reikia turėti kompiuterį ir lustinių kortelių skaitytuvą. Lustinių kortelių skaitytuvas gali būti įmontuotas kompiuteryje, klaviatūroje ar jungiamas atskira jungtimi kaip išorinis įrenginys.

Kaip pasirašyti elektroninius dokumentus naudojant USB kriptografinį raktą?

Kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus kartu su USB laikmena išduoda valstybės įmonė Registrų centras.

Kas yra mobilusis parašas ir kaip juo pasirašyti elektroninius dokumentus?

Mobilusis parašas yra patogi naudoti elektroninio parašo forma. Savo mobiliajame telefone reikia turėti specialią SIM kortelę su kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį galima įsigyti iš savo judriojo ryšio operatoriaus.

Kur naudoti elektroninį parašą?

Elektroniniu parašu galima pasirašyti elektroninius dokumentus (pvz., sutartis), teikti elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius prašymus ar skundus valstybės institucijoms, pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, tokiu būdu sutaupyti laiko ir sumažinti išlaidas.

Ar yra galimybė Docusign.com platformoje pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu?

Docusign.com – tai JAV kompanijos sukurta elektroninio pasirašymo platforma (taip pat turinti padalinį Prancūzijoje), kuri deklaruoja, kad sudaro galimybes pasirašyti tiek nekvalifikuotais, tiek ir kvalifikuotais elektroniniais parašais, tačiau mums nepavyko rasti patvirtinimų (išskyrus deklaratyvius teiginius), kad procedūros atliekamos vadovaujantis Europos teisiniu reguliavimu. Testuojant šią platformą, ganėtinai lengvai pavyko pasirašyti dokumentus nekvalifikuotu elektroniniu parašu (užrašant savo inicialus arba nupiešiant parašą ranka). Šiuo atveju dokumento vientisumui užtikrinti yra naudojamas DociSign elektroninis spaudas, tačiau pasirašančių asmenų tapatybė nėra niekaip tikrinama. Galimybės pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu šioje platformoje rasti nepavyko, tačiau iš aprašymo tikėtina, kad toks funkcionalumas yra prieinamas ne visiems.

Beje, Docusign pavadinimą turi ne tik pasirašymo platforma, apie kurią kalbame, bet tokį pavadinimą turi ir Prancūzijoje įsisteigęs patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, išduodantis kvalifikuotus sertifikatus, bei prižiūrimas Prancūzijos priežiūros įstaigos.

Kur rasti visų ES šalių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, sudarančių kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus, sąrašą?

Visų ES šalių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, sudarančių kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus (taip pat teikiančių ir kitas patikimumo užtikrinimo paslaugas), sąrašus rasite EK svetainėje, adresu: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status