Skip links

El. parašo ir spaudo galiojimo
patvirtinimas

El. parašo ir spaudo galiojimo patvirtinimo procedūros metu patikrinama ir patvirtinama, kad elektroninis parašas ar spaudas galioja.

Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo teikiama kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų kvalifikuota galiojimo patvirtinimo paslauga reikalinga norint patikimai pasitikrinti turimų elektroninių dokumentų kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų galiojimą ir gauti teikėjo patvirtinimą.

Naudojantis kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų kvalifikuota galiojimo patvirtinimo paslauga, preziumuojama, kad kvalifikuoto elektroninio parašo ar spaudo  galiojimas yra patvirtintas patikimai, o galiojimo patvirtinimo procedūros rezultatas teisingas ir leidžia pasikliaujančiai šaliai nustatyti bet kokias su kvalifikuoto elektroninio parašo saugumu susijusias problemas.

Kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų kvalifikuotą galiojimo patvirtinimo paslaugą gali teikti tik kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas.

UAB „Dokobit“

Į. k. – 301549834, buveinės adresas – Paupio g. 46, Vilnius. www.dokobit.com
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-513 „Dėl kvalifikuoto patikimumo
užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso suteikimo UAB „Dokobit“ ir įrašymo į
patikimą sąrašą“
.

UAB „NEVDA“

Į. k. – 121931451, buveinės adresas – Savanorių pr. 178F, Vilnius. https://elpako.eu/
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos
2022 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. TN-22 „Dėl UAB „NEVDA“ kvalifikuoto patikimumo
užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso suteikimo ir įrašymo į Lietuvos patikimą sąrašą“.

Ar galiu pats pasitikrinti kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų galiojimą?

Taip, galite. Jeigu neturite kitų priemonių, reikalingų elektroniniais parašais pasirašytų elektroninių dokumentų patikrinimui, tą galite padaryti interneto svetainėse https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view, https://www.dokobit.com/, https://www.gosign.lt/, https://signa.mitsoft.lt, https://www.epaslaugos.lt/portal/content/24821 (sąrašas nėra baigtinis, kadangi tokios interneto svetainės neprivalo informuoti apie savo veiklą).

Taip pat galite išbandyti Europos Komisijos kurto įrankio elektroninių dokumentų parašams tikrinti versiją, pasiekiamą adresu https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation (bandomoji).

Tačiau norint patikimai pasitikrinti turimų elektroninių dokumentų kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų galiojimą, reikėtų kreiptis į kvalifikuotų elektroninių parašų ar spaudų kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas teikiantį kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėją.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status