Skip links

Laiko žymos

Elektroninė laiko žyma – elektroninės formos duomenys, kuriais kiti elektroninės formos duomenys susiejami su tam tikru laiku ir taip sukuriamas įrodymas, kad pastarieji tuo metu egzistavo.

Elektroninės laiko žymos palengvina elektroninio parašo galiojimo patikrinimą pasibaigus kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimui.

Teikti kvalifikuotas elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Jų sąrašas skelbiamas tinklalapyje  www.elektroninisparasas.lt.

UAB „BalTstamp“

Į. k. – 302608545, buveinės adresas – Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius. www.baltstamp.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-349 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso suteikimo UAB „Baltstamp“ ir įrašymo į patikimą sąrašą“.

VĮ Registrų centras

Į. k. – 124110246, buveinės adresas – Lvivo g. 25-101, Vilnius. www.rcsc.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1211 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų laiko žymų kūrimo paslaugą, statuso suteikimo VĮ Registrų Centrui ir įrašymo į Patikimą sąrašą“.

Kuo skiriasi kvalifikuotos elektroninės laiko žymos nuo nekvalifikuotų elektroninių laiko žymų?
  • Kvalifikuotas elektronines laiko žymas sudaro kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, kuriems priežiūros įstaiga yra suteikusi kvalifikacijos statusą.
  • Kvalifikuotai elektroninei laiko žymai taikoma prezumpcija dėl datos ir laiko, kurie joje nurodomi, tikslumo ir duomenų, su kuriais susieta data ir laikas, vientisumo.
  • Kvalifikuota elektroninė laiko žyma, išduota vienoje valstybėje narėje, pripažįstama kaip kvalifikuota elektroninė laiko žyma visose valstybėse narėse.
Ar elektroninės laiko žymos naudojamos tik su elektroniniais parašais?

Elektroninės laiko žymos gali būti naudojamos ne tik su elektroniniais parašais, bet ir su  elektroniniais spaudais, kad būtų galima įrodyti, kad elektroninės formos duomenys, susieti su tam tikru laiku, tuo metu egzistavo. Taip pat naudojamos procesuose norint turėti tikslų proceso atlikimo laiką (pvz., transakcijos).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status