Skip links

Author: elektroninis

Saugumo patarimai mobiliojo elektroninio parašo priemonių ir „Smart-ID“ programėlės naudotojams

Pastaruoju metu vis dažniau išgirstame pranešimų apie sukčių atakas prieš „Smart-ID“ programėlės naudotojus, kuomet nusikaltėliai randa įvairių būdų įtikinti klientus įvesti prisijungimo kodus ir tokiu būdu akimirksniu ištuštinti klientų sąskaitas bankuose. Nors šiuo metu yra taikomasi į „Smart-ID“ programėlės naudotojus, tačiau ši informacija aktuali ir

Kaip saugiai pasirašyti elektroniniu parašu interneto svetainėse

Pasirašyti elektroninius dokumentus elektroniniu parašu galima ne tik naudojant kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą, bet ir interneto svetainėse. Tam, kad pasirašytumėte saugiai, rekomenduotume nepamiršti šių pagrindinių saugumo patarimų: 1. Patikrinkite, ar interneto svetainė, kurioje ketinate pasirašyti elektroniniu parašu, yra patikima. Pasidomėkite, kas yra šios interneto svetainės

Kviečiame į RRT ir Infobalt organizuojamą seminarą

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba drauge su Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių asociacija „Infobalt“ organizuoja seminarą „eIDAS REGLAMENTAS: ELEKTRONINIS PARAŠAS IR KITI ĮRANKIAI PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI“, kurio tikslas – supažindinti verslo įmones su galimybėmis, kurias suteikia eIDAS reglamentuojamos patikimumo užtikrinimo paslaugos. Seminaras vyks 2019 m.

Paryžiuje aptariami aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2019 m. spalio 16–18 d. Prancūzijoje, Paryžiuje, vyksta Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros institucijų forumo (FESA) susitikimas aktualiems patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimams aptarti. Taip pat Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA) šiomis dienomis organizuoja susitikimą darbo grupės, įkurtos eIDAS reglamento 19 straipsnio nuostatoms

ETSI nemokamas renginys

Europos telekomunikacijų standartizacijos institutas (ETSI) nuo 2019 m. spalio 30 d. iki lapkričio 29 d. organizuoja nemokamą renginį internete, skirtą išbandyti įvairius elektroninių parašų tikrinimo įrankius. Renginys atviras visiems. Renginio tikslas – patikrinti elektroninių parašų sąveiką ir įvairių elektroninių parašų tikrinimo įrankių funkcionalumą, siekiant išsiaiškinti

Informacija apie akredituotas atitikties vertinimo įstaigas

Reaguodami į gaunamus klausimus dėl atitikties vertinimo įstaigų, turinčių teisę atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditus, informuojame, kad Europos Komisijos svetainėje https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte apibrėžtų įstaigų, akredituotų kaip kompetentingų atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų

Instrukcijos asmens tapatybės kortelių turėtojams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), siekdama, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų naudotųsi elektroniniu parašu, parengė instrukcijas, padėsiančias paruošti kompiuterį darbui ir pasirašyti elektroninį dokumentą. RRT parengtose instrukcijose pateikiama detali informacija, kaip asmens tapatybės kortelių turėtojams įsidiegti reikiamas tvarkykles, kokią programą naudoti ir kokius konkrečius

Europos komisija pristato eIDAS įrankius

Europos Komisija pristato informacinių priemonių komplektą, padedantį suprasti Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) naudą verslui ir visuomenei. Siūloma interaktyviomis priemonėmis išbandyti realius elektroninės atpažinties ir patikimumo

Panaikintas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

Primename, kad nuo š.m. gegužės 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimas, kuriuo panaikintas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) bei SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotas statusas. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. gegužės 11

Naikinamas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

RRT pratęsė terminą, iki kurio UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų naudotojai gali pasikeisti sertifikatus. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad laikotarpis, per kurį asmenys, naudojantys UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, turėtų juos pasikeisti kitų
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status