Skip links

Naikinamas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

RRT pratęsė terminą, iki kurio UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų naudotojai gali pasikeisti sertifikatus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad laikotarpis, per kurį asmenys, naudojantys UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, turėtų juos pasikeisti kitų teikėjų išduodamais sertifikatais, pratęsiamas iki 2018 m. gegužės 11 d. Toks sprendimas priimtas gavus papildomos informacijos iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir rinkos, kad dalis asmenų, pasirašymui naudojančių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, iki 2018 m. kovo 12 d. gali nespėti laiku pakeisti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo ir gali sutrikti dalies svarbių valstybinių informacinių sistemų veikimas.
Primename, kad RRT, kaip patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros institucija, priėmė sprendimą panaikinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo SSC bei jo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotą statusą, nes SSC neįrodė, kad pati bendrovė ir jos teikiamos paslaugos atitinka joms nustatytus naujus reikalavimus, įtvirtintus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo SSC ir jo paslaugų kvalifikuotas statusas bus panaikintas nuo 2018 m. gegužės 11 d.
RRT atkreipia asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, asmenims rekomenduojama pasirinkti vieną iš šių priemonių:
1. Turimą asmens tapatybės kortelę (ATK), išduodamą nuo 2009 metų sausio mėn. RRT žiniomis daugiau nei 600 000 asmenų Lietuvoje turi galiojančius kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus, išduotus kartu su ATK, o tie asmenys, kurių sertifikatų galiojimas yra pasibaigęs arba nežino ATK PIN kodo, gali kreiptis į Asmens dokumentų išrašymo centrą prie VRM (daugiau informacijos ‒ www.nsc.vrm.lt ir www.eid.lt ) ir gauti atnaujintą sertifikatą ar naują PIN kodą.
2. Mobiliojo elektroninio parašo priemonę. Dėl tokios galimybės reikėtų kreiptis į judriojo ryšio paslaugų teikėjus:
UAB „Tele2“;
„Telia Lietuva“, AB;
UAB „Bitė Lietuva;
UAB „Teledema“.
3. Dėl galimybės pasirašymui naudoti kitas priemones (pvz., USB kriptografinius raktus) galima kreiptis į VĮ „Registrų centrą“ (daugiau informacijos ‒ www.elektroninis.lt/lt/isigyti).
Siekdama užtikrinti kuo mažesnę šių pasikeitimų įtaką, RRT stebi situaciją rinkoje ir darbo dienomis visiems asmenims teikia konsultacijas elektroninio parašo klausimais telefonu (8 5) 210 56 76.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status