Skip links

Startavo naujas sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

RRT pristato naują el. parašų, el. spaudų, interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų ir el. laiko žymų tikrinimo įrankį https://tikrinti.elektroninisparasas.lt/

Šis įrankis leis esamiems ir būsimiems patikimumo užtikrinimo paslaugų vartotojams ir šių paslaugų teikėjams gauti struktūrizuotą ir detalią informaciją apie į svetainę įkeltą sertifikatą.
Sertifikatas į https://tikrinti.elektroninisparasas.lt/ gali būti įkeltas tiesiogiai arba ADOC v1.0 formato el. parašu ar el. spaudu pasirašytame dokumente. Sertifikatų tikrinimo įrankis parodys, kas yra sertifikato sudarytojas (patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas), ar sertifikatas galioja įkėlimo momentu, sertifikate nurodytus atributus ir šios paslaugos statusą (kvalifikuota ar nekvalifikuota) pagal ES šalių narių skelbiamus patikimus sąrašus. Jei ADOC v1.0 formato dokumente elektroninis parašas ar spaudas bus su įterpta laiko žyma, bus pateikiama informacija apie laiko žymai sudaryti naudotą sertifikatą ir sudarytojo paslaugos statusą pagal ES šalių narių skelbiamus patikimus sąrašus.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status