Skip links

Panaikintas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

Primename, kad nuo š.m. gegužės 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimas, kuriuo panaikintas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) bei SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotas statusas. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. SSC nebeturi teisės kurti ir išduoti asmenims naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų, o jau išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus SSC yra įpareigotas atšaukti.
Šis RRT sprendimas priimtas, SSC neįrodžius, kad pati bendrovė ir jos teikiamos paslaugos atitinka joms nustatytus naujus, griežtesnius reikalavimus, įtvirtintus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.
Tarnyba š.m. vasario mėn. priimto sprendimo įsigaliojimą buvo pratęsusi iš viso 3 mėnesiams, iki gegužės 11 d., tam, kad asmenys, turintys SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, spėtų juos pasikeisti į kitų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų išduotus sertifikatus ir nesutriktų svarbių valstybės informacinių sistemų veikla.
Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, galite riktis vieną iš šių alternatyvių priemonių, kurias siūlo turintys teisę teikti patikimumo užtikrinimo paslaugas teikėjai:
1. Asmens tapatybės kortelę (ATK), išduodamą nuo 2009 metų sausio mėn. RRT žiniomis, daugiau nei 600 000 asmenų Lietuvoje turi galiojančius kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus, išduotus kartu su ATK, o tie asmenys, kurių sertifikatų galiojimas yra pasibaigęs arba kurie nežino ATK PIN kodo, gali kreiptis į Asmens dokumentų išrašymo centrą prie VRM (daugiau informacijos ‒ www.nsc.vrm.lt ir www.eid.lt ) ir gauti atnaujintą sertifikatą ar naują PIN kodą.
2. Mobiliojo elektroninio parašo priemonę. Dėl tokios galimybės reikėtų kreiptis į judriojo ryšio paslaugų teikėjus:
UAB „Tele2“;
„Telia Lietuva“, AB;
UAB „Bitė Lietuva;
UAB „Teledema“.
3. USB kriptografinį raktą, dėl šios priemonės reikėtų kreiptis į VĮ Registrų centrą (daugiau informacijos ‒ www.elektroninis.lt/lt/isigyti).
Asmenims, kuriems kyla klausimų dėl elektroninio parašo, RRT specialistai teikia konsultacijas telefonu (8 5) 210 56 34 (pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį – nuo 8 iki 16 val.).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status