Skip links

Informacija apie akredituotas atitikties vertinimo įstaigas

Reaguodami į gaunamus klausimus dėl atitikties vertinimo įstaigų, turinčių teisę atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditus, informuojame, kad Europos Komisijos svetainėje https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/CAB_NAB skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte apibrėžtų įstaigų, akredituotų kaip kompetentingų atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų atitikties vertinimą eIDAS reglamento reikalavimams, sąrašas.
Nors šis sąrašas nuolat atnaujinamas ir tikslinamas, tačiau, prieš pasirenkant konkrečią atitikties vertinimo įstaigą, rekomenduotume patikrinti, ar ši atitikties vertinimo įstaiga turi teisę atlikti Jums reikalingą atitikties vertinimą.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status