Skip links

Naujienos

ETSI nemokamas renginys

Europos telekomunikacijų standartizacijos institutas (ETSI) nuo 2019 m. spalio 30 d. iki lapkričio 29 d. organizuoja nemokamą renginį internete, skirtą išbandyti įvairius elektroninių parašų tikrinimo įrankius. Renginys atviras visiems. Renginio tikslas – patikrinti elektroninių parašų sąveiką ir įvairių elektroninių parašų tikrinimo įrankių funkcionalumą, siekiant išsiaiškinti

Informacija apie akredituotas atitikties vertinimo įstaigas

Reaguodami į gaunamus klausimus dėl atitikties vertinimo įstaigų, turinčių teisę atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditus, informuojame, kad Europos Komisijos svetainėje https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte apibrėžtų įstaigų, akredituotų kaip kompetentingų atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų

Instrukcijos asmens tapatybės kortelių turėtojams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), siekdama, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų naudotųsi elektroniniu parašu, parengė instrukcijas, padėsiančias paruošti kompiuterį darbui ir pasirašyti elektroninį dokumentą. RRT parengtose instrukcijose pateikiama detali informacija, kaip asmens tapatybės kortelių turėtojams įsidiegti reikiamas tvarkykles, kokią programą naudoti ir kokius konkrečius

Europos komisija pristato eIDAS įrankius

Europos Komisija pristato informacinių priemonių komplektą, padedantį suprasti Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) naudą verslui ir visuomenei. Siūloma interaktyviomis priemonėmis išbandyti realius elektroninės atpažinties ir patikimumo

Skelbiamas filmukas apie eIDAS reglamentą

Europos Komisija skelbia filmuką, kuriame mažiau nei per 3 minutes pristatomi Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) teikiami privalumai verslui ir visuomenei. Vaizdo įraše pateikiama

Tarptautinių susitikimų metu Maltoje aptarti aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2018 m. spalio 17-19 dienomis Slimoje (Malta) vyko kas pusmetiniai Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumo (FESA) ir Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) organizuoti susitikimai, skirti aptarti aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus, susijusius su eIDAS reglamento* nuostatų įgyvendinimu. Susitikimuose dalyvavo atstovai

Panaikintas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

Primename, kad nuo š.m. gegužės 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimas, kuriuo panaikintas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) bei SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotas statusas. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. gegužės 11

Startavo naujas sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

RRT pristato naują el. parašų, el. spaudų, interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų ir el. laiko žymų tikrinimo įrankį https://tikrinti.elektroninisparasas.lt/ Šis įrankis leis esamiems ir būsimiems patikimumo užtikrinimo paslaugų vartotojams ir šių paslaugų teikėjams gauti struktūrizuotą ir detalią informaciją apie į svetainę įkeltą sertifikatą. Sertifikatas į

Naikinamas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

RRT pratęsė terminą, iki kurio UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų naudotojai gali pasikeisti sertifikatus. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad laikotarpis, per kurį asmenys, naudojantys UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, turėtų juos pasikeisti kitų
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status