Skip links

Naujienos

Verslo atstovams pristatytos procesų skaitmenizavimo aktualijos

eIDAS REGLAMENTAS: ELEKTRONINIS PARAŠAS IR KITI ĮRANKIAI PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI 2019 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) įvyko RRT drauge su Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių asociacija INFOBALT organizuotas seminaras verslo atstovams „eIDAS REGLAMENTAS: ELEKTRONINIS PARAŠAS IR KITI ĮRANKIAI PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI“.

Kviečiame į RRT ir Infobalt organizuojamą seminarą

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba drauge su Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių asociacija „Infobalt“ organizuoja seminarą „eIDAS REGLAMENTAS: ELEKTRONINIS PARAŠAS IR KITI ĮRANKIAI PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI“, kurio tikslas – supažindinti verslo įmones su galimybėmis, kurias suteikia eIDAS reglamentuojamos patikimumo užtikrinimo paslaugos. Seminaras vyks 2019 m.

Paryžiuje aptariami aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2019 m. spalio 16–18 d. Prancūzijoje, Paryžiuje, vyksta Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros institucijų forumo (FESA) susitikimas aktualiems patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimams aptarti. Taip pat Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA) šiomis dienomis organizuoja susitikimą darbo grupės, įkurtos eIDAS reglamento 19 straipsnio nuostatoms

ETSI nemokamas renginys

Europos telekomunikacijų standartizacijos institutas (ETSI) nuo 2019 m. spalio 30 d. iki lapkričio 29 d. organizuoja nemokamą renginį internete, skirtą išbandyti įvairius elektroninių parašų tikrinimo įrankius. Renginys atviras visiems. Renginio tikslas – patikrinti elektroninių parašų sąveiką ir įvairių elektroninių parašų tikrinimo įrankių funkcionalumą, siekiant išsiaiškinti

Informacija apie akredituotas atitikties vertinimo įstaigas

Reaguodami į gaunamus klausimus dėl atitikties vertinimo įstaigų, turinčių teisę atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditus, informuojame, kad Europos Komisijos svetainėje https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte apibrėžtų įstaigų, akredituotų kaip kompetentingų atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų

Instrukcijos asmens tapatybės kortelių turėtojams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), siekdama, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų naudotųsi elektroniniu parašu, parengė instrukcijas, padėsiančias paruošti kompiuterį darbui ir pasirašyti elektroninį dokumentą. RRT parengtose instrukcijose pateikiama detali informacija, kaip asmens tapatybės kortelių turėtojams įsidiegti reikiamas tvarkykles, kokią programą naudoti ir kokius konkrečius

Europos komisija pristato eIDAS įrankius

Europos Komisija pristato informacinių priemonių komplektą, padedantį suprasti Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) naudą verslui ir visuomenei. Siūloma interaktyviomis priemonėmis išbandyti realius elektroninės atpažinties ir patikimumo

Skelbiamas filmukas apie eIDAS reglamentą

Europos Komisija skelbia filmuką, kuriame mažiau nei per 3 minutes pristatomi Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) teikiami privalumai verslui ir visuomenei. Vaizdo įraše pateikiama

Tarptautinių susitikimų metu Maltoje aptarti aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2018 m. spalio 17-19 dienomis Slimoje (Malta) vyko kas pusmetiniai Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumo (FESA) ir Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) organizuoti susitikimai, skirti aptarti aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus, susijusius su eIDAS reglamento* nuostatų įgyvendinimu. Susitikimuose dalyvavo atstovai
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status