Skip links

RRT skelbia Patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos 2020 metų apžvalgą

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia Patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos 2020 metų apžvalgą. Šios apžvalgos rengiamos kiekvienais metais, siekiant įvertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos pokyčius bei šių paslaugų naudotojų įpročius.

Šių metų apžvalgoje matyti, kad 2020 m. pabaigoje Lietuvoje įsisteigę ir RRT prižiūrimi kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, kurių yra jau 4, teikė 5 tipų (iš 9 galimų) kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, ir tai didžiausias vienoje šalyje teikiamų paslaugų asortimentas visame Šiaurės Europos ir Baltijos šalių regione.

Taip pat pastebėtina, kad pandemijos metu, daug įvairių veiklų persikėlus į virtualią erdvę, kvalifikuoto elektroninio parašo, kurio teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, naudojimas tapo labai aktualus ir jo naudojimo apimtys sparčiai didėjo. Bendras Lietuvos gyventojams 2020 m. išduotų ir galiojančių kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų skaičius padidėjo 36,5 proc. – 2019 m. pabaigoje galiojo 1 555 048, o 2020 m. pabaigoje – 2 122 822 sertifikatai. Sparčiausiai augo mobiliojo elektroninio parašo (kai sertifikatai išduodami su SIM kortelėmis ar Smart-ID programėle) naudotojų skaičius, kuris per 2020 m. padidėjo daugiau nei 66 proc. ir dabar šios priemonės sudaro didžiąją dalį (1 465 568 sertifikatai arba 69 proc.) visų Lietuvos gyventojams išduotų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu priemonių. Daugumą sertifikatų, skirtų pasirašymui su mobiliaisiais įrenginiais, rinkos (net 99,8 proc.) užėmė Estijoje įsisteigęs ir prižiūrimas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas „SK ID Solutions AS“.

Gyventojų apklausų duomenys taip pat rodo stabilų elektroninio parašo naudojimo augimą. 2020 m. elektroninį parašą naudojo daugiau kaip trečdalis (35 proc.) Lietuvos gyventojų, o per pastaruosius šešerius metus naudojimasis kvalifikuotu elektroniniu parašu išaugo beveik 6 kartus (2014 m. kvalifikuotu elektroniniu parašu naudojosi tik 6 proc. apklaustų gyventojų).

Elektroninio parašo naudotojai praėjusiais metais dažniausiai pasirašė naudodami Smart-ID mobiliąją programėlę (dažniau nei kas antras – 51 proc.), SIM kortelę (beveik kas antras – 48 proc.). Rečiau pasirašymui naudojo asmens tapatybės kortelę (13 proc. apklaustųjų) bei kitą lustinę  kortelę arba USB kriptografinį raktą (9 proc. apklaustųjų).

Lietuvos paslaugų teikėjai kasmet suteikia vis daugiau kitų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų. Vienos iš populiariausių – kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo – paslaugų apimtys per 2020 m., palyginus su 2019 m., padidėjo daugiau nei 1,5 karto. Kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimo paslaugas 2020 m. pradėjusi teikti UAB „Dokobit“ atliko 27 410 kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų patikrų. Augant skaitmeninių operacijų svarbai, vis patrauklesniu sprendimu įmonėms, turinčioms tvirtinti operacijas internete, turėtų tapti ir kvalifikuotas elektroninis spaudas.

Visa Patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos 2020 metų apžvalga skelbiama https://elektroninisparasas.lt/rinkos-apzvalgos-ir-ataskaitos/.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status