Skip links

Seminare pristatyta Patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos 2020 m. apžvalga ir aptartos procesų skaitmenizavimo aktualijos

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), tęsdama internetinių seminarų ciklą, balandžio 29 d. drauge su asociacija INFOBALT suorganizavo jau ketvirtą seminarą verslo įmonių ir institucijų atstovams „eIDAS REGLAMENTAS: ELEKTRONINIS PARAŠAS IR KITI ĮRANKIAI PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI“. Šį kartą seminare dalyvavo daugiau nei 450 dalyvių iš įvairių viešojo bei privataus sektoriaus organizacijų.

Seminare RRT ir INFOBALT atstovai pristatė eIDAS potencialo panaudojimo galimybes ir eIDAS įrankius, kurie praverčia skaitmenizuojant procesus, apžvelgė elektroninio parašo naudojimo praktinius aspektus. Seminaro dalyviai turėjo galimybę pirmieji susipažinti su RRT naujai parengta Patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos 2020 metų apžvalga. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovė apžvelgė elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo ir dokumentų (sutarčių) pasirašymo aspektus. Renginyje kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų – Asmens dokumentų išrašymo centro, UAB „Dokobit“ ir VĮ Registrų centro – atstovai pristatė jų teikiamas patikimumo užtikrinimo paslaugas, aptarė šių paslaugų svarbą, aktualijas ir perspektyvas. „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ Lietuvos filialo, UAB „SB lizingas“ ir UAB „SoftDent“ atstovai pasidalino skaitmeninių paslaugų naudojimo patirtimi, optimizuojant jų veiklos procesus, papasakojo apie šių procesų skaitmenizavimo raidą ir naudojamas priemones. Pranešėjai atsakė į seminaro dalyviams aktualius klausimus.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status