Skip links

Pasiūlytas sprendimas RRT iššūkiui „Kaip inovatyviai atlikti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą?“

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) paskelbus „GovTech Lab“ idėjų iššūkių seriją, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pateikė paraišką joje dalyvauti ir iškėlė net du iššūkius, kuriems spręsti pateikti idėjas buvo kviestos inovatyvios komandos, startuoliai, akademinė bendruomenė ir nevyriausybinės organizacijos. Vienas iš RRT iškeltų iššūkių – „Kaip inovatyviai atlikti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą?“. Šiuo iššūkiu siekiama automatizuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų (PUP) teikėjų priežiūros procesus ir tokiu būdu užtikrinti, jog šios paslaugos atitiktų keliamus reikalavimus bei būtų patikimos ir saugios.

RRT vykdo PUP – tokių, kaip kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų kūrimas, kvalifikuotų laiko žymų kūrimas ir kt. – bei jų teikėjų priežiūrą. Šios paslaugos itin aktualios, joms keliami aukšti, ES reglamentu ir nacionaliniais teisės aktais nustatyti reikalavimai. Šiuo metu PUP teikėjų veiklos stebėsena vykdoma nenaudojant jokių automatizuotų priemonių (tik per RRT darbuotojų atliekamus dokumentų patikrinimus / auditus arba gavus informaciją apie galimus pažeidžiamumus, neatitikimus ir pan.), todėl galima situacija, kai nebus operatyviai užfiksuoti įvykę pasikeitimai / pažeidžiamumai, turintys įtakos šių paslaugų saugumui ir patikimumui, dėl ko nukentės šių paslaugų naudotojai. PUP teikėjų priežiūros procesus siekiama padaryti efektyvesnius, iš dalies juos automatizuoti ir tokiu būdu ankstyvoje stadijoje identifikuoti galimas problemas ir jas išspręsti.

Šio iššūkio galimų sprendimų idėjas pateikė 2 įmonės. Po jų pristatymų ir intensyvių pokalbių su sprendimus pateikusių įmonių atstovais nutarta, kad geriausią pasiūlymą šiam RRT iššūkiui spręsti pateikė UAB „Algoritmų sistemos“ komanda. Jos pateikti paslaugų pasiekiamumo tikrinimo realiu laiku, viešai skelbiamos PUP teikėjų dokumentacijos ir naudojamų technologinių priemonių pažeidžiamumo stebėsenos robotizavimo sprendimai padėtų efektyviau vykdyti PUP teikėjų priežiūrą ir užtikrinti visus reikalavimus atitinkančią paslaugų kokybę.

Netrukus prasidės intensyvi 10 savaičių akceleratoriaus sesija, kurios metu iššūkį laimėjusi komanda kartu su RRT specialistais ir „GovTech Lab” pasitelktais ekspertais kurs įrankio PUP teikėjų priežiūros procesams automatizuoti prototipą. Tikimasi, kad sukurtą įrankį bus galima pritaikyti ne tik RRT, bet ir pasiūlyti kitų šalių PUP teikėjų priežiūrą vykdančioms institucijoms.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status