Skip links

Europos Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl eIDAS reglamento peržiūros

Europos Komisija atlieka 2014 m. priimto eIDAS reglamento, kuriuo reglamentuojamos elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymo, elektroninių laiko žymų kūrimo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos bei elektroninio registruoto pristatymo paslaugos bei elektroninės atpažinties klausimai, peržiūrą.

Nuo 2020 m. liepos 24 d. iki spalio 2 d. skelbiamos atviros viešosios konsultacijos, kuriose gali dalyvauti visos suinteresuotos šalys: Europos Sąjungos piliečiai, eIDAS reglamentuojamų paslaugų teikėjai ir šių paslaugų naudotojai, valstybių narių kompetentingos institucijos, tarptautinės organizacijos ir kiti suinteresuoti subjektai.

Komisija nori nustatyti, kaip įgyvendinami eIDAS reglamentu užsibrėžti tikslai, kokia įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai, įvertinti naujausius technologinius, rinkos ir teisinius pokyčius. Atsižvelgdama į tai, Komisija apsvarstys eIDAS reglamento tobulinimo galimybes ir parengs siūlymus, kaip Europos Sąjungoje galėtų būti plačiau taikomos eIDAS reglamentu reglamentuojamos paslaugos, kad didėtų jų sukuriama nauda ir būtų užtikrintas saugus ir sklandus piliečių, verslo ir valdžios institucijų elektroninis bendravimas.

Prisidėti prie šių konsultacijų ir pareikšti savo nuomonę galima užpildant anketą internete:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-European-Digital-Identity-EUid-/public-consultation.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status