Skip links

RRT UAB „Dokobit“ suteikė kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) direktoriaus įsakymu UAB „Dokobit“ suteiktas kvalifikuotas statusas ir 2020 m. gegužės 13 d. šis patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas pirmasis Lietuvoje įgijo teisę teikti kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Tokio tipo paslaugos pravers norintiems patikimai pasitikrinti turimų elektroninių dokumentų kvalifikuotų elektroninių parašų bei elektroninių spaudų galiojimą.

Toks RRT, kaip patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos, sprendimas priimtas nustačius, kad UAB „Dokobit“ ir jos ketinamos teikti Paslaugos atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (eIDAS reglamentas) reikalavimus.

UAB „Dokobit“ ir Paslaugos 2020 m. gegužės 13 d. įrašytos į eIDAS reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą patikimą sąrašą (Lietuvos patikimą sąrašą).

Informacija apie visus Lietuvoje kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas skelbiama: čia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status