Skip links

Lietuvoje kvalifikuoti patikimumo
užtikrinimo paslaugų teikėjai

Kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų teikėjai Lietuvoje

Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos

Į. k. – 188778315, buveinės adresas – Žirmūnų g. 1D, Vilnius. www.nsc.vrm.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1600 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

VĮ Registrų centras

Į. k. – 188778315, buveinės adresas – Žirmūnų g. 1D, Vilnius. www.nsc.vrm.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1600 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

Lietuvoje kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus galima įsigyti ir iš judriojo ryšio operatorių, kurie platina kitų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų (Lietuvos – VĮ Registrų centro ir Estijos – bendrovės „SK ID Solutions AS“) sudarytus sertifikatus:

AB „Telia Lietuva”
UAB „BITĖ Lietuva”
UAB „Tele2”
UAB „Teledema”

1555048

Iš viso galiojantys kvalifikuoti
sertifikatai

881267

Kval. sertifikatai mobiliuosiuose
įrenginiuose

673781

Kval. sertifikatai lustinėse kortelėse
ir USB

39742728

VĮ RC sistemose pasirašytų
el. dokumentų

(atnaujinta 2020 m. sausio 1 d.)

Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų teikėjai Lietuvoje

UAB „BalTstamp“

Į. k. – 302608545, buveinės adresas – Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius. www.baltstamp.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-349 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso suteikimo UAB „Baltstamp“ ir įrašymo į patikimą sąrašą“.

VĮ Registrų centras

Į. k. – 124110246, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 18, Vilnius. www.rcsc.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1211 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų laiko žymų kūrimo paslaugą, statuso suteikimo VĮ Registrų Centrui ir įrašymo į Patikimą sąrašą“.

Kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų teikėjai Lietuvoje

Kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotų galiojimo patvirtinimo paslaugų teikėjai Lietuvoje

VĮ Registrų centras

Į. k. – 124110246, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 18, Vilnius. www.rcsc.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1210 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų kūrimo paslaugą, statuso suteikimo VĮ Registrų Centrui ir įrašymo į patikimą sąrašą“.

UAB „Dokobit“

Į. k. – 301549834, buveinės adresas – Paupio g. 46, Vilnius. www.dokobit.com
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-513 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso suteikimo UAB „Dokobit“ ir įrašymo į patikimą sąrašą“.

Prieš pasirašydamas sutartį kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms gauti su tokių paslaugų teikėju, asmuo turi būti supažindintas su teikiamos paslaugos sąlygomis ir taisyklėmis, įskaitant informaciją apie bet kokius paslaugų naudojimo apribojimus, skundų procedūras ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Ši informacija gali būti perduodama elektroniniu būdu, tačiau turi būti išdėstyta pasirašančiam asmeniui suprantamu tekstu, suteikiant protingą laikotarpį su ja susipažinti.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status