Skip links

UAB „BalTstamp“ – kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

RRT kvalifikuotą statusą suteikė elektronines laiko žymas kuriančiam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui UAB „BalTstamp“ ir jo teikiamai elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugai. UAB „BalTstamp“ elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos statusas Lietuvos patikimame sąraše nuo 2017 m. balandžio 3 d. yra nurodytas kaip „kvalifikuotas“, todėl, vadovaujantis eIDAS reglamento 21 straipsniu, nuo šios datos UAB „BalTstamp“ gali pradėti teikti kvalifikuotas elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugą.
Visa su UAB „BalTstamp“ teikiama kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslauga susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje www.BalTstamp.lt.
Atnaujintas Lietuvos patikimas sąrašas skelbiamas RRT interneto svetainėje https://elektroninisparasas.lt/Lietuvos-patikimas-sarasas, informacija apie visus kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus pasiekiama šiuo adresu https://elektroninisparasas.lt/kvalifikuoti-patikimumo-uztikrinimo-paslaugu-teikejai.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status