Skip links

Kvalifikuotus sertifikatus sudarantis sertifikavimo paslaugų teikėjas ADIC

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) sertifikavimo veiklą perima iš Gyventojų registro tarnybos (toliau – GRT), kuri yra likviduojama nuo 2016 m. sausio 1 d.
ADIC nuo 2016 m. sausio 1 d. sudarinės elektroniniam parašui patvirtinti skirtus kvalifikuotus sertifikatus, įrašomus į asmens tapatybės korteles, valstybės tarnautojų pažymėjimus ir vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinius pažymėjimus.
ADIC, kaip GRT sertifikavimo veiklos perėmėjas, taip pat bus atsakingas už iki 2015 m. gruodžio 31 d. GRT sudarytų sertifikatų (įrašytų į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojų pažymėjimus) duomenų teikimą elektroninio parašo naudotojams, kad būtų užtikrintas šiais sertifikatais patvirtintų elektroninių parašų tikrinimas.
ADIC naudojamus OCSP paslaugai teikti sertifikatus galima rasti http://www.nsc.vrm.lt/files/OCSP_ADIC_CA-A.crthttp://www.nsc.vrm.lt/files/OCSP_ADIC_CA-B.crt.
Visa su ADIC teikiamomis sertifikavimo paslaugomis susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje www.nsc.vrm.lt.
Atnaujintas kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas RRT interneto svetainėje https://elektroninisparas.lt/kvalifikuoti-patikimumo-uztikrinimo-paslaugu-teikejai.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status