Skip links

Atmintinė

Atmintinė apie
elektroninį parašą

Elektroninis parašas, kaip apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 3 straipsnio 10 dalyje, yra elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja pasirašydamas. Elektroniniu parašu galima pasirašyti elektroninius dokumentus (pvz., sutartis), teikti elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius prašymus ar skundus valstybės institucijoms, pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, tokiu būdu sutaupyti laiko ir sumažinti išlaidas.

PKI
infrastruktūra

Dažniausiai naudojamas elektroninio parašo technologinis sprendimas vadinamas viešojo rakto infrastruktūra (angl. Public Key Infrastructure, PKI). Šiuo atveju elektroninis parašas yra sukuriamas pasirašomų duomenų santrauką (angl. Hash) užšifruojant asmens privačiuoju raktu. Kadangi elektroninio parašo kūrimui naudojami pasirašomi duomenys, elektroninis parašas kiekvienu pasirašymo atveju yra unikalus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninius dokumentus yra pakankamai paprasta, o konkretūs veiksmai priklauso nuo pasirinktos programinės įrangos (dažniausiai programinių įrangų gamintojai aprašo, kokius veiksmus reikia atlikti norint pasirašyti dokumentą su jų įranga).

Reikalavimai

Norint pasirašyti elektroniniu parašu, reikia turėti:

Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą

kurį galima įsigyti iš pasirinkto kvalifikuotus sertifikatus sudarančio patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Lietuvoje įregistruotų ir prižiūrimų tokių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas yra skelbiamas interneto svetainėje adresu: https://elektroninisparasas.lt/patikimumo-uztikrinimo-paslaugu-teikejai/lietuvoje-kvalifikuoti-pup-teikejai/. Pasirašymui galima naudoti ir nuo 2009 metų išduodamose asmens tapatybės kortelėse įrašytus kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus (jie yra sudaromi Asmens dokumentų išrašymo centro prie LR vidaus reikalų ministerijos). Jeigu norima pasirašyti elektroninius dokumentus naudojantis mobiliuoju telefonu (panaudojant SIM kortelėje esančiais kvalifikuotais sertifikatais), tada reikėtų kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių ir pasiteirauti dėl tokios galimybės.

Kompiuterį ir lustinių kortelių skaitytuvą

(tik tuo atveju, jeigu naudojamas kvalifikuotas sertifikatas yra įrašytas lustinėje kortelėje, pvz., asmens tapatybės kortelėje). Lustinių kortelių skaitytuvas gali būti įmontuotas kompiuteryje, klaviatūroje ar jungiamas atskira jungtimi kaip išorinis įrenginys.

Elektroninio dokumento pasirašymo programinę įrangą

Vienas svarbesnių kriterijų renkantis elektroninio dokumento pasirašymo programinę įrangą yra formuojamo elektroninio dokumento formatas (tam, kad gavėjas priimtų ir galėtų patikrinti tokio formato elektroninį dokumentą). Pavyzdžiui, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-119 „Dėl elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad valstybės institucijoms elektroniniu būdu teikiami dokumentai, kurių rengimą nustato norminiai teisės norminiai aktai, turi atitikti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 2011 m. sausio 1 d. – Lietuvos vyriausiojo archyvaro) patvirtintose ar su juo suderintose elektroninių dokumentų specifikacijose nustatytus reikalavimus. Tokius dokumentus galima sukurti naudojant kompiuterinę programą „Signa“, kurią asmenys gali nemokamai parsisiųsti iš interneto svetainės http://www.archyvai.lt, o nenorintys diegti papildomos programinės įrangos, elektroninius dokumentus gali pasirašyti ar patikrinti tiesiogiai interneto svetinėje http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos-53/adoc-dokumentai.html.

Aktualią informaciją apie elektroninį parašą asmenys gali rasti šioje interneto svetainėje bei elektroninio parašo nuotolinėje mokymo sistemoje www.mokykis.elektroninisparasas.lt, kurioje taip pat suteikiama galimybė pasitikrinti įgytas žinias atliekant testus. Asmens tapatybės kortelių naudojimo klausimais informaciją rasite www.eid.lt. Apie konkrečių kvalifikuotus sertifikatus sudarančių patikimumo užtikrinimo teikėjų teikiamas paslaugas skaitykite čia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status