Skip links

Naujas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. birželio 30 d. nutarimu UAB „Nevda“ suteiktas kvalifikuotas statusas ir 2022 m. liepos 1 d. šis patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas įgijo teisę teikti kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas.

Toks RRT, kaip patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos, sprendimas priimtas nustačius, kad UAB „Nevda“ ir jos ketinamos teikti kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (eIDAS reglamentas), Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus.

UAB „Nevda“ ir šio teikėjo teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos 2022 m. liepos 1 d. įrašytos į eIDAS reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą patikimą sąrašą (Lietuvos patikimą sąrašą).

Tai jau antras tokio tipo paslaugas teikiantis Lietuvos kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, kuriam RRT suteikė kvalifikuotą statusą. 2020 m. pirmoji Lietuvoje teikti kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų kvalifikuotas galiojimo patvirtinimo paslaugas įgijo teisę UAB „Dokobit“. Tokios paslaugos labai praverčia norintiems patikimai pasitikrinti turimų elektroninių dokumentų kvalifikuotų elektroninių parašų bei elektroninių spaudų galiojimą. Šių paslaugų populiarumas sparčiai auga: per 2021 m. UAB „Dokobit“ atliktų kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų patikrų skaičius išaugo daugiau kaip 23 kartus (PUP rinkos 2021 m. apžvalga).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status