Skip links

Patikimumo užtikrinimo
paslaugos

Lorem

2016 m. liepos 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti eIDAS reglamentas, kuris pakeitė elektroninio parašo teisinį reguliavimą ir kuriuo buvo išplėsta reglamentuojamų ir prižiūrimų paslaugų apimtis. Nuo minėtos datos patikimumo užtikrinimo paslaugomis vadinamos:

  • elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo paslaugos,
  • elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos,
  • elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo paslaugos,
  • elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos paslaugos,
  • elektroninio registruoto pristatymo paslaugos.

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikiami privalumai verslui ir visuomenei vizualiai atspindėti Europos Komisijos paskelbtame filmuke. Vaizdo įraše pateikiama informacija, kokią naudą patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimai gali turėti elektroniniams verslo sandoriams Europoje, kaip verslo įmonės gali pasinaudoti tarpvalstybinėmis verslo plėtros galimybėmis ir didinti verslo efektyvumą bei saugumą.

Patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūra

Elektroninis parašas, kaip apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 3 straipsnio 10 dalyje, yra elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja pasirašydamas. Elektroniniu parašu galima pasirašyti elektroninius dokumentus (pvz., sutartis), teikti elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius prašymus ar skundus valstybės institucijoms, pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, tokiu būdu sutaupyti laiko ir sumažinti išlaidas.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status