2016 m. liepos 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti eIDAS reglamentas, kuris pakeitė elektroninio parašo teisinį reguliavimą ir kuriuo buvo išplėsta reglamentuojamų ir prižiūrimų paslaugų apimtis. Nuo minėtos datos patikimumo užtikrinimo paslaugomis vadinamos:

  • elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo paslaugos,

  • elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos,

  • elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo paslaugos,

  • elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos paslaugos,

  • elektroninio registruoto pristatymo paslaugos.

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikiami privalumai verslui ir visuomenei vizualiai atspindėti Europos Komisijos paskelbtame filmuke. Vaizdo įraše pateikiama informacija, kokią naudą patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimai gali turėti elektroniniams verslo sandoriams Europoje, kaip verslo įmonės gali pasinaudoti tarpvalstybinėmis verslo plėtros galimybėmis ir didinti verslo efektyvumą bei saugumą.Patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūra

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą paskyrimo“ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba paskirta patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaiga (toliau – priežiūros įstaiga), taip pat įstaiga, atsakinga už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. prižiūrimi Lietuvoje įsisteigę tiek kvalifikuoti, tiek nekvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Priežiūros įstaiga dėl nekvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų privalo imtis veiksmų, kai tai būtina (ex-post priežiūra). Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai kas 24 mėnesius turi atlikti privalomą auditą. Norėdami įgyti kvalifikuotą statusą, pagal eIDAS reglamento 21 straipsnį patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi pateikti priežiūros įstaigai pranešimą kartu su atitikties įvertinimo ataskaita pagal šiame teisės akte nustatytas procedūras. Daugiau informacijos rasite čia.

Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai gali pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, kai šių paslaugų kvalifikuotas statusas paskelbiamas patikimame sąraše, nurodytame eIDAS reglamento 22 straipsnyje. Nekvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai neturi prievolės pranešti apie savo veiklą priežiūros įstaigai, bet jų veikla bus tikrinama, gavus pranešimą dėl eIDAS reglamente jiems keliamų reikalavimų galimo nesilaikymo.

Visą eIDAS reglamento tekstą, kuriame nustatytos ir priežiūros įstaigos funkcijos, galite rasti čia.