Skip links

E - signature, stamp and
website authentication certificates

  • +Elektroninio parašo sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis.
  • Elektroninio spaudo sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuriuo elektroninio spaudo patvirtinimo duomenys susiejami su juridiniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas to asmens pavadinimas.
  • Interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatas – liudijimas, suteikiantis galimybę nustatyti interneto svetainės tapatumą ir susiejantis interneto svetainę su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kuriam buvo išduotas sertifikatas.
  • Kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus išduoda kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, teikiantys vieną ar daugiau kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų, kuriems priežiūros įstaiga yra suteikusi kvalifikacijos statusą.
  • Kvalifikuoti sertifikatai turi atitikti Reglamente (ES) Nr. 910/2014 nustatytus reikalavimus.
  • Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 numato, kad negalima atsisakyti pripažinti elektroninio parašo ar elektroninio spaudo teisinės galios ir jų tinkamumo naudoti kaip įrodymą teismo procese tik dėl to, kad parašas ar spaudas yra elektroninis arba kad jie neatitinka kvalifikuotų elektroninių parašų ar kvalifikuotų elektroninių spaudų reikalavimų.
  • Kvalifikuotas elektroninis parašas ar kvalifikuotas elektroninis spaudas, patvirtintas vienoje valstybėje narėje išduotu kvalifikuotu sertifikatu, visose kitose valstybėse narėse pripažįstami kaip kvalifikuotas elektroninis parašas ar kvalifikuotas elektroninis spaudas.
  • Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.
  • Kvalifikuotam elektroniniam spaudui taikoma prezumpcija dėl duomenų, su kuriais susietas kvalifikuotas elektroninis spaudas, vientisumo ir tų duomenų kilmės tinkamumo.
Java diegimas

Naršyklėje atsidarome www.java.com (1.) tinklapį. Spaudžiame „Free Java Download“.

Paspasuskite „Agree and Start Free Download“ (1.)

Atsidariusiame lange „Change in License Terms“ spaudžiame „OK“.

Pradedamas programos parsiuntimas.

Lange „Java Setup – Welcome“ paspaudžiame „Install“.

Pradedama diegti Java programa.

Pasibaigus diegimui spaudžiame „Close“.

Asmens tapatybės kortelės nuskaitymo PĮ diegimas

Interneto naršyklėje atidarykite www.nsc.vrm.lt/downloads.htm tinklapį ir pasirenkame PWPW kortelės programinę įrangą pagal Jūsų turimą operacinę sistemą.

Paspaudus ant nuorodos ir pasirodžius pasirinkimų juostai spauskite „Run“.

Atsidarius programos diegimo langui, paspaudžiame „Toliau“.

Perskaitome programos licencijos sąlygas, varnele pažymime „Sutinku“ ir spaudžiame „Tęsti“. Kitame lange „Diegti“, dar kitame „Uždaryti“.

Asmens tapatybės kortelės pagalbiniai sertifikatai:

Norint įsidiegti pagalbinius sertifikatus paspauskite ant nuorodos „pagalbinių sertifikatų automatizuoto diegimo programa“.

Paspaudus ant nuorodos ir pasirodžius pasirinkimų juostai spauskite „Run“.

Atsidarius programos diegimo langui, paspaudžiame „Toliau“. Kitame lange „Diegti“, dar kitame „Uždaryti“.

Kaip pasirašyti dokumentą elektroninių parašų?

Įdėkite asmens tapatybės kortelę į kortelių skaitytuvą, o tada skaitytuvą su įdėta asmens tapatybės kortele įjunkite į kompiuterio USB lizdą.
Pasirašyti el. parašu galima www.archyvai.ltwww.epaslaugos.lt ir t.t.
Atsidarykite Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos internetinį puslapį (www.archyvai.lt). Tinklapio trečiame stulpelyje susiraskite „ADOC dokumentai“ ir paspauskite.

Atidarius puslapį pasirinkite „ADOC dokumento sudarymas ir pasirašymas“.

Suveskite prašomus duomenis. Jei dokumentą siųsite valstybinei institucijai, pasirinkite „Institucijų gaunami dokumentai“, jei dokumentas bus sudaromas tarp dviejų fizinių asmenų – „Fizinių asmenų rengiami dokumentai“. Paspauskite „Tvarkyti dokumento turinio rinkmenas“.

Įkelkite pagrindinį pasirašomą dokumentą. Jei yra dokumento priedai, pridėkite juos žemiau. Paspauskite „Pasirašyti dokumentą“.

Įrašykite savo vadą ir pavardę. Pasirinkite parašo paskirtį ir paspauskite „Pasirinkti pasirašomus elementus“.

Pažymėkite visus pasirašomus elementus. Paspauskite „Pasirinkite pasirašymo priemonę“.

Paspauskite „Pasirašyti“.

Įveskite asmens tapatybės korteles PIN kodą, paspauskite „Gerai“.

Paspauskite „Išsaugoti dokumentą ….adoc“.

Paspaudus ant nuorodos ir pasirodžius pasirinkimų juostai spauskite „Save“.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status