Patikimumo užtikrinimo paslaugosETSI EN 319 403 v2.2.2: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers

ETSI EN 319 401 v2.1.1 General Policy Requirements for Trust Service Providers

ETSI EN 319 411 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates
ETSI EN 319 411-1 v1.1.1: General requirements
ETSI EN 319 411-2 v2.1.1: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates

ETSI EN 319 412 Certificate Profiles
ETSI EN 319 412-1 v1.1.1: Overview and common data structures
ETSI EN 319 412-2 v2.1.1: Certificate profile for certificates issued to natural persons
ETSI EN 319 412-3 v1.1.1: Certificate profile for certificates issued to legal persons
ETSI EN 319 412-4 v1.1.1: Certificate profile for web site certificates issued to organisations
ETSI EN 319 412-5 v2.1.1: QCStatements

Requirements for Trust Service Providers issuing electronic time-stamps
ETSI EN 319 421 v1.1.1: Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Electronic Time-Stamps
ETSI EN 319 422 v1.1.1 Time-stamping protocol and electronic time-stamp profiles

Elektroninių parašų formavimas ir tikrinimasETSI TR 119 100 v1.1.1 on Guidance on the use of standards for signatures creation and validation

ETSI TS 119 101 v1.1.1 on Policy and security requirements for applications for signature creation and signature validation

Kriptografija

ETSI TR 119 300 v1.2.1 Business guidance on cryptographic suites

ETSI TS 119 312 v1.3.1 Cryptographic Suites

Patikimas sąrašasETSI TR 119 600 v1.2.1 Business guidance for trust service status lists providers

ETSI TS 119 612 v2.1.1 Trusted Lists

ISO (International Organization for Standardization)LST ISO/IEC 15408-1:2010 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacinių technologijų saugumo įvertinimo kriterijai. 1 dalis. Įvadas ir bendrasis modelis (tapatus ISO/IEC 15408-1:2009)
ISO/IEC 15408-1:2009Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model (ISO/IEC 15408-1:2009, identical)

LST ISO/IEC 15408-2:2008 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos technologijų saugumo įvertinimo kriterijai. 2 dalis. Funkciniai saugumo komponentai (tapatus ISO/IEC 15408-2:2008)
ISO/IEC 15408-2:2008 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components (ISO/IEC 15408-2:2008, identical)

LST ISO/IEC 15408-3:2008 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos technologijų saugumo įvertinimo kriterijai. 3 dalis. Saugumo užtikrinimo komponentai (tapatus ISO/IEC 15408-3:2008)
ISO/IEC 15408-3:2008Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components (ISO/IEC 15408-3:2008, identical)

LST ISO/IEC 18045:2008 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacinių technologijų saugumo įvertinimo metodika"
ISO/IEC 15408-3:2008 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components (ISO/IEC 15408-3:2008, identical)

NebeaktualūsLST ETSI TS 101 862 V1.3.3:2007 Kvalifikuotų sertifikatų sandara
ETSI TS 101 862 V1.3.3 (2006-01) Qualified certificate profile

LST ETSI TS 101 733 V2.1.1:2012 Elektroninio parašo formatai
ETSI TS 101 733 V2.1.1 (2012-03) Electronic Signature Formats

LST ETSI TS 101 903 V1.4.2:2011 Patobulintieji XML elektroniniai parašai (XAdES)
ETSI TS 101 903 V1.4.2 (2010-12) XML Advanced Electronic signatures (XAdES)

LST ETSI TS 102 023 V1.2.1:2007 Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (EPI). Strateginiai reikalavimai, keliami laiko žymėjimo paslaugų teikėjams
ETSI TS 102 023 V1.2.1 (2003-01) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI), Policy requirements for time-stamping authorities

LST ETSI TS 101 456 V1.4.2:2007 Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (EPI). Strateginiai reikalavimai, keliami kvalifikuotus sertifikatus išduodantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams
ETSI TS 101 456 V1.4.2 (2006-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates

LST ETSI TS 101 861 V1.3.1:2007 Laiko žymėjimo profilis
ETSI TS 101 861 V1.3.1 (2006-01) Time stamping profile

CEN (Comité Européen de Normalisation)LST CWA 14167-1 Saugos reikalavimai, keliami patikimoms elektroninių parašų sertifikatų valdymo sistemoms – 1 Dalis: Reikalavimai, keliami sistemų saugai
CWA 14167-1:2003 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures – Part 1: System Security Requirements (atnaujintas)

LST CWA 14167-2 Saugos reikalavimai, keliami patikimoms elektroninių parašų sertifikatų valdymo sistemoms – 2 Dalis: Sertifikavimo paslaugų teikėjų pasirašymo operacijų kriptografinis modulis – Apsaugos profilis
CWA 14167-2:2004 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures – Part 2: Cryptographic module for CSP signing operations with backup - Protection profile - CMCSOB PP (atnaujintas)

LST CWA 14167-3 Saugos reikalavimai, keliami patikimoms elektroninių parašų sertifikatų valdymo sistemoms – 3 Dalis: Sertifikavimo paslaugų teikėjų raktų generavimo kriptografinis modulis – Apsaugos profilis
CWA 14167-3:2002 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures – Part 3: Cryptographic module for CSP key generation services protection profile CMCKG-PP (atnaujintas)

LST EN 419211-2 Saugaus elektroninio parašo kūrimo įtaiso apsaugos profilis. 2 dalis. Įtaisas su rakto generatoriumi
EN 419211-2:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 2: Device with key generation

LST CWA 14170 Reikalavimai, keliami parašo formavimo taikomosioms sistemoms
CWA 14170:2004 Security Requirements for Signature Creation Applications (atnaujintas)

LST CWA 14171 Elektroninio parašo tikrinimo procedūros
CWA 14171:2004 General guidelines for electronic signature verification (atnaujintas)