Europos komisijos TL manager

Informacija apie visus kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus

Europos Komisija atnaujino Europos Sąjungos šalių narių skelbiamų patikimų sąrašų (angl. TSL) portalą - TL Browser.

Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumas

2017-06-29 Briuselyje vyks Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumas (TSP Forum)

Forume ypatingas dėmesys bus skiriamas su patikimumo užtikrinimo paslaugomis susijusioms situacijoms visoje Europoje aptarti po to, kai prieš maždaug metus pradėtos taikyti atitinkamos eIDAS reglamento nuostatos.

Plačiau >
Baltstamp kvalifikuotas teikėjas

UAB „BalTstamp“ – kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

UAB „BalTstamp“ elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos ir paties teikėjo statusas Lietuvos patikimame sąraše nuo 2017 m. balandžio 3 d. yra nurodytas kaip „kvalifikuotas“, todėl, vadovaujantis eIDAS reglamento 21 straipsniu, nuo šios datos UAB „BalTstamp“ gali pradėti teikti kvalifikuotas elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas.

Plačiau >
Išmokime naudotis elektroniniu parašu

RRT kviečia išmokti naudotis elektroniniu parašu

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, surinktais rengiant Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2016 metų ataskaitą, Lietuvoje jau yra 1 000 000 asmenų, turinčių elektroninio parašo formavimo priemones ir galinčių pasirašyti elektroniniu parašu elektroninius dokumentus.

Plačiau >
Europos komisijos TL manager

Informacija apie visus kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus

Nuo 2016 m. liepos 1 d. pradėjus taikyti eIDAS reglamentą, nacionaliniai patikimi sąrašai (angl. TSL) tampa vieninteliai informacijos apie šiuos teikėjus ir jų teikiamas paslaugas šaltiniai. Europos Komisijos TSL.

SHA1 algoritmas nebenaudotinas

SHA1 algoritmo naudoti neberekomenduojama

HTTPS protokolo veikimą palaikančios dalys, įskaitant SSL sertifikatus, nuolat sulaukia IT saugumo ekspertų, kurie buvo radę ne vieną saugumo spragą, dėmesio ir analizės.

ETSI nemokamas įrankis

ETSI nemokamas įrankis pažangaus elektroninio parašo atitikčiai įvertinti

Ši priemonė skirta įvertinti, ar elektroninis parašas atitinka XAdES, CAdES, ASiC, PAdES formatams keliamus reiklavimus.

Plačiau >
ADIC kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

ADIC - kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) sertifikavimo veiklą perima iš Gyventojų registro tarnybos (toliau – GRT), kuri yra likviduojama nuo 2016 m. sausio 1 d.

Plačiau >
Instrukcijos elektroninio dokumento pasirašymui

Instrukcijos asmens tapatybės kortelių turėtojams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), siekdama, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų naudotųsi elektroniniu parašu, parengė instrukcijas, padėsiančias paruošti kompiuterį darbui ir pasirašyti elektroninį dokumentą.

Daugiau >