Fesa ir Enisa

Informacija apie akredituotas atitikties vertinimo įstaigas

Reaguodami į gaunamus klausimus dėl atitikties vertinimo įstaigų, turinčių teisę atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų auditus, informuojame, kad Europos Komisijos svetainėje https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 13 punkte apibrėžtų įstaigų, akredituotų kaip kompetentingų atlikti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų atitikties vertinimą eIDAS reglamento reikalavimams, sąrašas.

Plačiau >
Instrukcijos elektroninio dokumento pasirašymui

Instrukcijos asmens tapatybės kortelių turėtojams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), siekdama, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų naudotųsi elektroniniu parašu, parengė instrukcijas, padėsiančias paruošti kompiuterį darbui ir pasirašyti elektroninį dokumentą.

Plačiau >
Fesa ir Enisa 2018 m. spalis

Europos komisija pristato eIDAS įrankius

Europos Komisija pristato informacinių priemonių komplektą, padedantį suprasti Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) naudą verslui ir visuomenei.

Plačiau >
Filmukas apie eIDAS reglamentą

Skelbiamas filmukas apie eIDAS reglamentą

Europos Komisija skelbia filmuką, kuriame mažiau nei per 3 minutes pristatomi Europos Parlamento ir Tarnybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – eIDAS reglamentas) teikiami privalumai verslui ir visuomenei.

Plačiau >
Fesa ir Enisa 2018 m. spalis

Tarptautinių susitikimų metu Maltoje aptarti aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2018 m. spalio 17-19 dienomis Slimoje (Malta) vyko kas pusmetiniai Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumo (FESA) ir Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) organizuoti susitikimai, skirti aptarti aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus, susijusius su eIDAS reglamento* nuostatų įgyvendinimu. Susitikimuose dalyvavo atstovai iš ENISA bei įvairių Europos valstybių.

Plačiau >
Fesa ir Enisa 2018 m. birželis

RRT vykusių tarptautinių susitikimų metu aptarti aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2018 m. birželio 4 – 6 dienomis Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) vyko RRT kartu su Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumu (FESA) ir Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA) organizuoti susitikimai, skirti aptarti aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus.

Plačiau >
UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras

Panaikintas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

Gegužės 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimas, kuriuo panaikintas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) bei SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotas statusas.

Plačiau >
Sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

Startavo naujas sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

RRT pristato naują el. parašų, el. spaudų, interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų ir el. laiko žymų tikrinimo įrankį https://tikrinti.elektroninisparasas.lt/

Plačiau >
UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras

Naikinamas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

Laikotarpis, per kurį asmenys, naudojantys UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, turėtų juos pasikeisti kitų teikėjų išduodamais sertifikatais, pratęsiamas iki 2018 m. gegužės 11 d.

Plačiau >
Europos komisijos TL manager

Informacija apie visus kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus

Europos Komisija atnaujino Europos Sąjungos šalių narių skelbiamų patikimų sąrašų (angl. TSL) portalą - TL Browser.

Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumas

2017-06-29 Briuselyje vyks Patikimumo užtikrinimo paslaugų forumas (TSP Forum)

Forume ypatingas dėmesys bus skiriamas su patikimumo užtikrinimo paslaugomis susijusioms situacijoms visoje Europoje aptarti po to, kai prieš maždaug metus pradėtos taikyti atitinkamos eIDAS reglamento nuostatos.

Plačiau >
Baltstamp kvalifikuotas teikėjas

UAB „BalTstamp“ – kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

UAB „BalTstamp“ elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugos ir paties teikėjo statusas Lietuvos patikimame sąraše nuo 2017 m. balandžio 3 d. yra nurodytas kaip „kvalifikuotas“, todėl, vadovaujantis eIDAS reglamento 21 straipsniu, nuo šios datos UAB „BalTstamp“ gali pradėti teikti kvalifikuotas elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas.

Plačiau >
Išmokime naudotis elektroniniu parašu

RRT kviečia išmokti naudotis elektroniniu parašu

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, surinktais rengiant Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2016 metų ataskaitą, Lietuvoje jau yra 1 000 000 asmenų, turinčių elektroninio parašo formavimo priemones ir galinčių pasirašyti elektroniniu parašu elektroninius dokumentus.

Plačiau >
Europos komisijos TL manager

Informacija apie visus kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus

Nuo 2016 m. liepos 1 d. pradėjus taikyti eIDAS reglamentą, nacionaliniai patikimi sąrašai (angl. TSL) tampa vieninteliai informacijos apie šiuos teikėjus ir jų teikiamas paslaugas šaltiniai. Europos Komisijos TSL.

SHA1 algoritmas nebenaudotinas

SHA1 algoritmo naudoti neberekomenduojama

HTTPS protokolo veikimą palaikančios dalys, įskaitant SSL sertifikatus, nuolat sulaukia IT saugumo ekspertų, kurie buvo radę ne vieną saugumo spragą, dėmesio ir analizės.

ETSI nemokamas įrankis

ETSI nemokamas įrankis pažangaus elektroninio parašo atitikčiai įvertinti

Ši priemonė skirta įvertinti, ar elektroninis parašas atitinka XAdES, CAdES, ASiC, PAdES formatams keliamus reiklavimus.

Plačiau >
ADIC kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

ADIC - kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) sertifikavimo veiklą perima iš Gyventojų registro tarnybos (toliau – GRT), kuri yra likviduojama nuo 2016 m. sausio 1 d.

Plačiau >