Kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų teikėjai Lietuvoje


UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras

UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“

Į. k. - 300037763, buveinės adresas – Jogailos g. 8-16, Vilnius. www.ssc.lt
Įregistruotas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. T-21 „Dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

VĮ Registrų centras

VĮ Registrų centras

Į. k. - 124110246, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 18, Vilnius. www.rcsc.lt
Įregistruotas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. T-121 „Dėl valstybės įmonės Registrų centras registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos

Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos

Į. k. - 188778315, buveinės adresas – Žirmūnų g. 1D, Vilnius. www.nsc.vrm.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1600 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

Iš viso galiojantys kvalifikuoti sertifikatai

Kval. sertifikatai SIM kortelėse

Kval. sertifikatai lustinėse kortelėse ir USB

VĮ RC sistemose pasirašytų el. dokumentų

(atnaujinta 2017 m. sausio 1 d.)

Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų teikėjai Lietuvoje


UAB BalTstamp

UAB „BalTstamp“

Į. k. - 302608545, buveinės adresas – Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius. www.baltstamp.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-349 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų
teikėjo statuso suteikimo UAB „Baltstamp“ ir įrašymo į patikimą sąrašą“.

Prieš pasirašydamas sutartį kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms gauti su tokių paslaugų teikėju, asmuo turi būti supažindintas su teikiamos paslaugos sąlygomis ir taisyklėmis, įskaitant informaciją apie bet kokius paslaugų naudojimo apribojimus, skundų procedūras ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Ši informacija gali būti perduodama elektroniniu būdu, tačiau turi būti išdėstyta pasirašančiam asmeniui suprantamu tekstu, suteikiant protingą laikotarpį su ja susipažinti.