Kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų teikėjai Lietuvoje


Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos

Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR vidaus reikalų ministerijos

Į. k. - 188778315, buveinės adresas – Žirmūnų g. 1D, Vilnius. www.nsc.vrm.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1600 „Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

VĮ Registrų centras

VĮ Registrų centras

Į. k. - 124110246, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 18, Vilnius. www.elektroninis.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1303 „Dėl kvalifikuoto statuso suteikimo VĮ Registrų Centro kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugai ir jos įrašymo į patikimą sąrašą“.

UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras

UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“

Į. k. - 300037763, buveinės adresas – Jogailos g. 8-16, Vilnius. www.ssc.lt
Įregistruotas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. T-21 „Dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju“.

Kvalifikuoto paslaugų teikėjo statusas RRT direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-78 panaikintas. Įsakymo įsigaliojimo data – gegužės 11 d.
Plačiau >

Iš viso galiojantys kvalifikuoti sertifikatai

Kval. sertifikatai SIM kortelėse

Kval. sertifikatai lustinėse kortelėse ir USB

VĮ RC sistemose pasirašytų el. dokumentų

(atnaujinta 2018 m. sausio 1 d.)

Kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų teikėjai Lietuvoje


VĮ Registrų centras

VĮ Registrų centras

Į. k. - 124110246, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 18, Vilnius. www.rcsc.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1210 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo
paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų kūrimo paslaugą,
statuso suteikimo VĮ Registrų Centrui ir įrašymo į patikimą sąrašą“.

Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų teikėjai Lietuvoje


UAB BalTstamp

UAB „BalTstamp“

Į. k. - 302608545, buveinės adresas – Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius. www.baltstamp.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-349 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso suteikimo UAB „Baltstamp“ ir įrašymo į patikimą sąrašą“.

VĮ Registrų centras

VĮ Registrų centras

Į. k. - 124110246, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 18, Vilnius. www.rcsc.lt
Įregistruotas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1211 „Dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų laiko žymų kūrimo paslaugą, statuso suteikimo VĮ Registrų Centrui ir įrašymo į Patikimą sąrašą“.

Prieš pasirašydamas sutartį kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms gauti su tokių paslaugų teikėju, asmuo turi būti supažindintas su teikiamos paslaugos sąlygomis ir taisyklėmis, įskaitant informaciją apie bet kokius paslaugų naudojimo apribojimus, skundų procedūras ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Ši informacija gali būti perduodama elektroniniu būdu, tačiau turi būti išdėstyta pasirašančiam asmeniui suprantamu tekstu, suteikiant protingą laikotarpį su ja susipažinti.