EU patikimumo logotipas

Lietuvoje kvalifikuoti PUP teikėjai

Sąrašas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų (laiko žymų, sertifikatų), registruotų Lietuvoje

Lietuvos patikimas sąrašas

Lietuvos patikimas sąrašas

XML formatu, automatiniam apdorojimui skirtas Patikimas sąrašas apie Lietuvos kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas paslaugas

ES patikimų sąrašų portalas

Informacija apie visus kvalifikuotus PUP teikėjus

Europos Sąjungos šalių narių skelbiamų patikimų sąrašų (angl. TSL) portalas (anglų k.)

Sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

Sertifikatų ir laiko žymų tikrinimo įrankis

Įrankis pagelbės surinkti informaciją iš įkeltame sertifikate, ADOC v1.0 dokumente esančių atributų ir Europos Sąjungos šalių narių skelbiamų patikimų sąrašų ir šią informaciją atvaizduos ekrane.

Patikimumo užtikrinimo paslaugoms taikomi standartai

Standartai

Patikimumo užtikrinimo paslaugoms taikomi standartai

teisės aktai eIDAS reglamentas

Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos teisės aktai (įstatymai, LRV nutarimai, RRT direktoriaus įsakymai)

Pasirašymo elektroniniu parašu instrukcijos

Pasirašymo elektroniniu parašu instrukcijos

Instrukcija kaip pasiruošti kompiuterį ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

Elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

Viskas, ką naudinga žinoti apie elektroninį parašą, spaudą, jų panaudojimą, elektroninio dokumento sudarymą ir pasirašymą