Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), tęsdama internetinių seminarų ciklą, spalio 29 d. drauge su asociacija INFOBALT suorganizavo šiais metais jau antrą internetinį seminarą verslo įmonių atstovams „eIDAS REGLAMENTAS: ELEKTRONINIS PARAŠAS IR KITI ĮRANKIAI PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI“. Seminare RRT ir INFOBALT atstovai pristatė eIDAS potencialo panaudojimo galimybes ir eIDAS įrankius, kurie praverčia skaitmenizuojant procesus, apžvelgė elektroninio parašo naudojimo praktinius aspektus. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovė apžvelgė elektroninių dokumentų specifikacijų klausimus.

Renginyje kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų UAB „Dokobit“ ir VĮ Registrų centro atstovai taip pat pristatė jų teikiamas patikimumo užtikrinimo paslaugas, aptarė šių paslaugų svarbą ir aktualumą, o SignOnTab vadovas pristatė, kaip kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos gali būti panaudojamos teikiant SignOnTab elektroninių dokumentų pasirašymo rašytiniu parašu paslaugas. Pranešėjai atsakė į seminaro dalyviams aktualius klausimus.