2020 m. lapkričio 24 d. įvyko Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumo (FESA), kurio vienas iš valdybos narių šiuo metu yra Ryšių reguliavimo tarnybos Skaitmeninių paslaugų departamento direktorius Vaidotas Ramonas, organizuotas susitikimas, skirtas aptarti aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus, susijusius su eIDAS reglamento nuostatų įgyvendinimu. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Susitikime dalyvavo Europos Komisijos, Europos telekomunikacijų standartizavimo instituto (ETSI), Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros (ENISA) ir daugelio Europos valstybių atstovai.

Susitikimo metu Europos Komisijos atstovai pristatė jų atliekamus eIDAS reglamento peržiūros darbus, atsakė į susitikimo dalyvių klausimus. ENISA atstovas pristatė naujausią ENISA veiklą, susijusią su patikimumo užtikrinimo paslaugomis, ir ateinančių metų planus. Susitikime taip pat aptarti patikimumo užtikrinimo paslaugų standartų klausimai, vyko diskusijos kitomis aktualiomis eIDAS reglamento ir patikimumo užtikrinimo paslaugų temomis.