FESA ir ENISA susitikimai Paryžiuje 2019 metais2019 m. spalio 16–18 d. Prancūzijoje, Paryžiuje, vyksta Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros institucijų forumo (FESA) susitikimas aktualiems patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimams aptarti. Taip pat Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA) šiomis dienomis organizuoja susitikimą darbo grupės, įkurtos eIDAS reglamento 19 straipsnio nuostatoms įgyvendinti. Šiuose tarptautiniuose susitikimuose dalyvaujantys RRT atstovai kartu su FESA, ENISA nariais bei kitų Europos valstybių atstovais aptaria aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus, susijusius su eIDAS reglamento nuostatų įgyvendinimu.


Daugiau informacijos apie renginius: FESA susitikimo dienotvarkė ir ENISA susitikimo dienotvarkė